دل نوشتـــــــــــــــه ها

کلامی نو
سطر وصفحه ای دیگر
کتابی تازه گشوده میشود
تولدی رقم میخورد
و انسان چشم میگشاید به روی جهانی که در انتظار اوست


شعر خدا

یک شبی مجنون نمازش را شکست
                                                                     بی وضو در کوچه لیلا نشست


عشق آن شب مست مستش کرده بود
                                                                     فارغ از جام الستش کرده بود


سجده ای زد بر لب درگاه او
                                                                      پُر ز لیلا شد دل پر آه او

 

گفت یا رب از چه خوارم کرده ای
                                                                      بر صلیب عشق دارم کرده ای

 

جام لیلا را به دستم داده ای
                                                                      وندر این بازی شکستم داده ای


نیشتر عشقش به جانم می زنی
                                                                      دردم از لیلاست آنم می زنی


خسته ام زین عشق،دل خونم نکن
                                                                      من که مجنونم تو مجنونم نکن


مرد این بازیچه دیگر نیستم
                                                

                                                                       این تو و لیلای تو... من نیستم


گفت ای دیوانه لیلایت منم
                                                                       در رگ پنهان و پیدایت منم

 

سالها با جور لیلا ساختی
                                                                       من کنارت بودم و نشناختی


عشق لیلا در دلت انداختم
                                                                       صد قمار عشق یکجا باختم


کردمت آواره صحرا نشد
                                                                       گفتم عا
قل می شوی اما نشد

 
سوختم در حسرت یک یا ربت
                                                                       غیر لیلا بر نیامد از لبت


روز و شب او را صدا کردی ولی
                                                                       دیدم امشب با منی گفتم بلی


مطمئن بودم به من سر می زنی
                                                                       در حریم خانه ام در می زنی


حال این لیلا که خوارت کرده بود
                                                                        درس عشقش بی قرارت کرده بود


مرد راهش باش تا شاهت کنم
                                                                       صد چو لیلا کشته در راهت کنم


                                                                                            مرتضی عبداللهی 

طبقه بندی: عشق و عاشقی،  شعر، 
برچسب ها: خدا، عشق، لیلا، مجنون، مرتضی عبداللهی، شاعر،
دنبالک ها: لینک به این مطلب، ارسال به
یکشنبه 18 بهمن 1388 توسط | نظرات ()
خدا را شکر کنیم

شکرت ای خدا


I am thankful for the alarm that goes off in the early morning house,
because it means that I am alive
خدا را شکر که هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم، این یعنی من هنوز زنده ام


I am thankful for being sick once in a while,
because it reminds me that I am healthy most of the time
خدا را شکر که گاهی اوقات بیمار میشوم، این یعنی بیاد آورم که اغلب اوقات سالم هستم


I am thankful for the husband who snoser all night,
because that means he is healthy and alive at home asleep with me
خدا را شکر که تمام شب صدای خرخر شوهرم را می شنوم
این یعنی او زنده و سالم در کنار من خوابیده است


I am thankful for my teenage daughter who is complaining about doing dishes,
because that means she is at home not on the street
خدا را شکر که دختر نوجوانم همیشه از شستن ظرفها شاکی است
این یعنی او در خانه است و در خیابانها پرسه نمی زند


I am thankful for the taxes that I pay, because it means that I am employed
خدا را شکر که مالیات می پردازم، این یعنی شغل و درآمدی دارم و بیکار نیستم


I am thankful for the clothes that a fit a little too snag,
because it means I have enough to eat
خدا را شکر که لباسهایم کمی برایم تنگ شده اند، این یعنی غذای کافی برای خوردن دارم


I am thankful for weariness and aching muscles at the end of the day,
because it means I have been capable of working hard
خدا را شکر که در پایان روز از خستگی از پا می افتم، این یعنی توان سخت کار کردن را دارم


I am thankful for a floor that needs mopping and windows that need cleaning,
because it means I have a home
خدا را شکر که باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز کنم، این یعنی من خانه ای دارم


I am thankful for the parking spot I find at the farend of the parking lot,
because it means I am capable of walking
and that I have been blessed with transportation
خدا را شکر که در جائی دور جای پارک پیدا کردم
این یعنی هم توان راه رفتن دارم
و هم اتومبیلی برای سوار شدن


I am thankful for the noise I have to bear from neighbors,
because it means that I can hear
خدا را شکر که سرو صدای همسایه ها را می شنوم، این یعنی من توانائی شنیدن دارم


I am thankful for the pile of laundry and ironing,
because it means I have clothes to wear
خدا را شکر که این همه شستنی و اتو کردنی دارم، این یعنی من لباس برای پوشیدن دارم


I am thankful for the becoming broke on shopping for new year,
because it means I have beloved ones to buy gifts for them
خدا را شکر که خرید هدایای سال نو جیبم را خالی می کند
این یعنی عزیزانی دارم که می توانم برایشان هدیه بخرم


Thanks God... Thanks God... Thanks God
خدا را شکر... خدا را شکر... خدا را شکر


 
طبقه بندی: روانشناسی،  عشق و عاشقی،  متن های دو زبانه، 
برچسب ها: خدا، شکر گذاری، متن دوزبانه، انگلیسی،
دنبالک ها: لینک به این مطلب، ارسال به
چهارشنبه 27 آبان 1388 توسط | نظرات ()
متن دوزبانه - گفتگو با خدا

I dreamed I had an interview with God
در رویا دیدم که دارم با خدا حرف میزنم

God asked
خدا از من پرسید

?So you would like to interview me
مایلی از من چیزی بپرسی؟

I said, If you have the time
من گفتم، اگر وقت داشته باشید

God smiled
با لبخندی گفت

My time is eternity
وقت من ابدی است

?What questions do you have in mind for me
چه پرسشی در ذهن داری که می خواهی از من بپرسی؟

I asked
پرسیدم

?What surprises you most about human kind
چه چیزی در رفتار انسان ها هست که شما را شگفت زده می کند؟

God answered
خدا پاسخ داد

That they get bored with childhood
آدم ها از بودن در دوران کودکی خسته می شوند

They rush to grow up, and then
عجله دارند زودتر بزرگ شوند، و سپس

long to be children again
حسرت دوران کودکی را می خورند

That they lose their health to make money
اینکه سلامتی خود را صرف کسب ثروت می کنند

And then
و سپس

Lose their money to restore their health
ثروتشان را دوباره خرج بازگشت سلامتیشان می کنند

That by thinking anxiously about the future
چنان با هیجان و نگرانی به آینده فکر می کنند

They forget the present
که از زمان حال غافل می شوند

Such that they live in neither the present
آنچنان که دیگر نه در حال زندگی می کنند

And not the future
و نه در آینده

That they live as if they will never die
اینکه چنان زندگی می کنند که گویی هیچوقت نخواهند مرد

And die as if they had never lived
و آنچنان می میرند که گویی هرگز زندگی نکرده اند

God's hand took mine
خداوند دستهای مرا در دست گرفت

And we were silent for a while
و ما برای لحظاتی سکوت کردیم

Then I asked
سپس من پرسیدم

As the creator of people
به عنوان خالق انسانها

?What are some of life's lessons you want them to learn
می خواهید آنها چه درسهایی از زندگی را یاد بگیرند؟

God replied with a smile
خداوند با لبخند پاسخ داد

To learn they can not make any one love them
یاد بگیرند که نمیتوانند دیگران را مجبور کنند که دوستشان داشته باشند

But they can do is let themselves be loved
اما می توانند طوری رفتار کنند که محبوب دیگران شوند

To learn that it is not good to compare themselves to others
یاد بگیرند که خود را با دیگران مقایسه نکنند

To learn that a rich person is not one who has the most
یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد

But is one who needs the least
بلکه کسی است که نیاز کمتری دارد

To learn to forgive by practicing forgiveness
یاد بگیرند دیگران را ببخشند با عادت کردن به بخشندگی

To learn that it only takes a few seconds to open profound wounds in those they love
یاد بگیرند تنها چند ثانیه طول می کشد تا زخمی در قلب کسی که دوستش دارید ایجاد کنید

But it can take many years to heal them
ولی سال ها طول می کشد تا آن جراحت را التیام بخشید

To learn that there are people who love them dearly
یاد بگیرند کسانی هستند که آن ها را از صمیم قلب دوست دارند

But simply have not yet learned how to express or show their feelings
ولی نمیدانند چگونه احساسشان را ابراز کنند

To learn that two people can look at the same thing
یاد بگیرند و بدانند دو نفر می توانند به یک موضوع واحد نگاه کنند

But see it differently
ولی برداشت آن ها متفاوت باشد

To learn that it is not always enough that they be forgiven by others
یاد بگیرند که همیشه کافی نیست همدیگر را ببخشند

But they must also forgive themselves
بلکه انسان ها باید قادر به بخشش و عفو خود نیز باشند

Thank you for your time, I said
سپس من از خدا تشکر کردم و گفتم

?Is there anything else you would like your children to know
آیا چیز دیگری هم وجود دارد که دوست داشته باشید تا آنها بدانند؟

God smiled and said
خداوند لبخندی زد و پاسخ داد

Just know that I am here
فقط اینکه بدانند من اینجا "با آنها" هستم

ALWAYS
همیشه

طبقه بندی: متن های دو زبانه، 
برچسب ها: خدا، گفتگو با خدا،
دنبالک ها: لینک به این مطلب، ارسال به
دوشنبه 20 مهر 1388 توسط | نظرات ()
مگر از زندگی چه می‌خواهید که در خدایی خدا یافت نمی‌شود ...؟


چند روز قبل شبی از شب های خدا نیت کردم با خداوند خودم راز و نیازی داشته باشم هرزگاهی بدجوری خدا به دلم میافته اون روز هم از اون روزها بود.ساعت 1.30 بامداد بود شروع کردم به نماز خوندن .ولی این نماز با با نمازای قبلیم خیلی فرق داشت.چرا که حال عجیبی پیدا کردم .عارف نیستم که بگم حال عرفانی ، ولی یه چیزی تو همین مایه ها بود .

میدونین بچه ها من همیشه میگم هر چیزی لذتی داره . لذت نگاه کردن به یک تابلوی نقاشی ،لذت گوش دادن به یک موسیقی و یا لذت دیدن مناظر طبیعی خداوند هم یکی از همین لذت هاست . لذت عبادت معشوق نیز گونه ای دیگر و ناب ترین لذت هاست.

میتونیم بگم تا حالا سر زار و نیاز با خدای خودم اینقدر تو نرفته بودم ، اینقد لذت نبرده بودم ، هر چی از دلم       می اومد برا خدای خودم گفتم هر نیازی که داشتم مادی و معنوی از خدا خودم خواستم برای همه دوستام دعا کردم ، بودن هیچ رودربایستی .

اوج لذت : شده احساس کنید و ببینید اون کسی که مراد و غایت و قادر شماست روبروتون بشینه و به حرفاتون گوش کنه .لحظاتی احساس کردم و دیدم که خدا جونم جلوم نشسته و داره به حرفام گوش میده اون لحظه بود که نفسم برید و حجمم پر شد  برای لحظاتی نتونستم هیچی بگم احساس ترس ،تعجب ،اشتیاق ، غرور و خوشحالی و .... و در کل حسی غیر قابل توصیف رو تو خودم قاطی دیدم .

اون لحظه ناب و تا آخر عمرم فراموش نمیکنم

این متن رو از وبلاگ خدا عشق است و همه چیز برداشتم متن زیبایی هست براتون میذارم شما هم حس خودتون و نسبت به خدا برام بنویسین.قربون همه شما 


توصیف زیبای ملا صدرا از خدا


خداوند بی‌نهایت است و لامکان وبی‌زمان

اما به قدر فهم تو کوچک می‌شود

و به قدر نیاز تو فرود می‌آید

و به قدر آرزوی تو گسترده می‌شود

و به قدر ایمان تو کارگشا می‌شود

و به قدر نخ پیرزنان دوزنده باریک می‌شود...

پدر می‌شود یتیمان را و مادر

برادر می‌شود محتاجان برادری را

همسر می‌شود بی‌همسرماندگان را

طفل می‌شود عقیمان را

امید می‌شود ناامیدان را

راه می‌شود گمگشتگان را

نور می‌شود در تاریکی ماندگان را

شمشیر می‌شود رزمندگان را

عصا می‌شود پیران را

عشق می‌شود محتاجان به عشق را

...


خداوند همه چیز می‌شود همه کس را...


به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس


بشویید قلب‌هایتان را از هر احساس ناروا


و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف


و زبان‌هایتان را از هر گفتار ناپاک


و دست‌هایتان را از هر آلودگی در بازار...


و بپرهیزید از ناجوانمردی‌ها،ناراستی‌ها، نامردمی‌ها!


چنین کنید تا ببینید خداوند چگونه


بر سفره شما با کاسه‌ای خوراک و تکه‌ای نان می‌نشیند


در دکان شما کفه‌های ترازویتان را میزان می‌کند


و در کوچه‌های خلوت شب با شما آواز می‌خواند...


مگر از زندگی چه می‌خواهید که در خدایی خدا یافت نمی‌شود ...؟

طبقه بندی: روانشناسی،  خاطرات،  عشق و عاشقی، 
برچسب ها: خدا، لامکان،
ارسال به
جمعه 13 شهریور 1388 توسط | نظرات ()
یک استکان یادِ خدا باید بنوشم

شیطان
اندازه یک حبّه قند است
گاهی می افتد توی فنجانِ دلِ ما
حل می شود آرام آرام
بی آنکه اصلا ً ما بفهمیم
و روحمان سر می کشد آن را
آن چای شیرین را
شیطان زهرآگین ِدیرین را
آن وقت او
خون می شود در خانه تن
می چرخد و می گردد و می ماند آنجا
او می شود من

***

طعم دهانم تلخ ِتلخ است
انگار سمی قطره قطره
رفته میان تاروپودم
این لکه ها چیست؟
بر روح ِ سرتاپا کبودم!
ای وای پیش از آنکه از این سم بمیرم
باید که از دست خودت دارو بگیرم
ای آنکه داروخانه ات
هر موقع باز است
من ناخوشم
داروی من راز و نیاز است
چشمان من ابر است و هی باران می آید
اما بگو
کِی می رود این درد و کِی درمان می آید؟

***
شب بود اما
صبح آمده این دوروبرها
این ردپای روشن اوست
این بال و پرها

***
لطفت برایم نسخه پیچید:
یک شیشه شربت، آسمان
یک قرص ِخورشید
یک استکان یاد خدا باید بنوشم
معجونی از نور و دعا باید بنوشم


طبقه بندی: برداشت های آزاد،  شعر، 
برچسب ها: خدا، شیطان،
ارسال به
دوشنبه 2 شهریور 1388 توسط | نظرات ()
برداشت آزاد از صادق هدایت

حالا می دانم خدا با یک زهرمار دیگری در ستمگری بی پایان خودش دو دسته مخلوق آفریده : خوشبخت و بدبخت . از اولیها پشتیبانی می کند و بر آزار و شکنجه دسته دوم بدست خودشان می افزاید . حالا باور می کنم که یک خدای درنده و پستی ٬ یک فرشته بدبختی با بعضی ها هست ... 

صادق هدایت - زنده بگور


برچسب ها: خدا،
ارسال به
جمعه 26 تیر 1388 توسط | نظرات ()
رکود
رکود...

جنبشی نیست.

هوا نیز از پا در آمده

دیگر نه  نفسی فرو می رود و نه لحظه ای تغییر

برگهای روزگارم همه رنگ بی رنگ سیاه مانده . 

خدایا نسیمی برسان

طبقه بندی: شعر،  عشق و عاشقی،  برداشت های آزاد، 
برچسب ها: رکود، خدا،
ارسال به
شنبه 6 تیر 1388 توسط | نظرات ()
A Letter From Human being To God

Hello my favorite God O’ lord:
 you are fully aware that since I left divine court as bare and crying child and came to earthy world with a heavy of responsibility and to be tied in chains of this world   I am burning in the flames of the paints for being away from you I am full of grief and my eyes is full of weeps. With a broken feather I have  woven the cloth of virtue and emotion and positioned myself on the roof of the world at the white summit of the love and knowledge.
After that unique illuminations and intuitions and those promises and swears!

سلام خدای خوب و خواستنی ام

می دانی از وقتی از آسمان و آغوش قرب تو عریان و گریان و با کوله بار سنگین مسئولیت به این برزخ فرود آمدم و زنجیری زندان زمین شدم از درد دوری و داد بی تو یی بی دود و عود می سوزم . فقط بغضم و بارون ،اشکم و آه با پری شکسته ، پیرهن پاک پرهیز را یافتم و بر تن کردم . و به لطفت “میانه عقل و دل” را برگرفتم و بر بالای بام دنیا بر” قله ی “سپید عشق و علم “محمل” گزیدم .  بعد از آن” اشراف و اشراق” بی نظیر و آن قول و قرار و قسم ها !

طبقه بندی: متن های دو زبانه،  برداشت های آزاد، 
برچسب ها: خدا، برزخ، انگلیسی،
ارسال به
پنجشنبه 31 اردیبهشت 1388 توسط | نظرات ()
God is with you

 

Any fool can count the seeds in an apple.  Only God can count all the apples in one seed.  ~Robert H. Schuller

هر انسان ساده ای می تونه دانه های یک سیب را بشماره.تنها خداوند میتوانه سیب های یک دانه را بشماره

Every evening I turn my worries over to God.  He's going to be up all night anyway.  ~Mary C. Crowley

هر شامگاه تمام نگرانیهام رو به خداوند می سپارم.به هر حال اون قراره تمام شب رو بیدار باشه

God loves each of us as if there were only one of us.  ~St. Augustine

خداوند هر یک از ما را قدری دوست دارد که گویی تنها یکی از ما وجود دارد

 God understands our prayers even when we can't find the words to say them.  ~Author Unknown

خداوند نیایشهای ما رو می فهمه، حتی اگر نتونیم واژه های مناسبی برای بیان پیدا کنیم

What we are is God's gift to us.  What we become is our gift to God.  ~Eleanor Powell

آنچه ما هستیم ،هدیه خدا به ماست.آنچه ما میشویم هدیه ما به خداست

Certain thoughts are prayers.  There are moments when, whatever be the attitude of the body, the soul is on its knees.  ~Victor Hugo

فکرهای خاص، دعا و ستایش هستند. لحظاتی هست که روح به زانو در میاد، مهم نیست که جسم در چه وضعیتی باشه

You can tell the size of your God by looking at the size of your worry list.  The longer your list, the smaller your God.  ~Author Unknown

میتوانی اندازه خدا را با اندازه نگرانیهایت تجسم کنی.هر چه نگرانی هایت بزرگتر باشد، خدا کوچکتر است

Maybe the atheist cannot find God for the same reason a thief cannot find a policeman.  ~Author Unknown

یک کافر نمی تونه خدا رو پیدا کنه همانطور که یک دزد نمیتونه یک پلیس رو پیدا کنه

God:  The most popular scapegoat for our sins.  ~Mark Twain

خدا: معروفترین قربانی گناهان ما

But I always think that the best way to know God is to love many things.  ~Vincent van Gogh

بهترین راه شناخت خدا اینه که عاشق خیلی چیزها باشیم

People see God every day, they just don't recognize him.  ~Pearl Bailey

مردم خدا رو هر روز می بینن ،اونها فقط اونو تشخیص نمیدن(نشانه های خدا در همه جا هست)

How tired God must be of guilt and loneliness, for that is all we ever bring to Him.  ~Mignon McLaughlin, The Neurotic's Notebook, 1960

خدا باید خیلی از گناهان و تنهایی ها خسته باشه ،چرا که این، تنها چیزیه که ما به او میدیم

 Let God's promises shine on your problems.  ~Corrie Ten Boom

اجازه بده وعده های خدا به مشکلاتت بتابه- در مشکلات به خداوند توکل کن

God is not a cosmic bellboy for whom we can press a button to get things done.  ~Harry Emerson Fosdick

خداوند یک پیشخدمت بزرگ نیست که ما با فشار دکمه ازش بخواهیم کارها رو انجام بده

The feeling remains that God is on the journey, too.  ~Teresa of Avila

این احساس وجود داره که خداوند نیز در سفر است- یعنی با سفر خدا رو میشناسیم

طبقه بندی: متن های دو زبانه،  برداشت های آزاد، 
برچسب ها: سخنان نغز، انگلیسی، خدا، اس ام اس،
ارسال به
یکشنبه 27 اردیبهشت 1388 توسط | نظرات ()
سرودن از تو

سرودن از تو شده کار صبح و شام من
تکرار اسم تو گشته ورد گاه و بیگاه من
سر نهادن به کوی تو شده آرزوی والای من
با تو بودن گشته بزرگترین افتخار من
ابتلا به عشق تو زیبا ترین رویای من

ای شهزاده ، ای محبوب رویایی
چگونه توانم نامت برم
که نامت مقدس است مثل آیه های قرآن
و من چگونه بی وضو و بدون غسل از تو بگویم ؟
و جز اشک با چه توانم وضو گرفت ؟
و جز در دریای غم کجا توانم غسل تعمید کرد ؟

خدایا عاقل بودم ، دیوانه و مجنونم کردی
خام بودم ، پخته شدم ، سوختم
خدایا کارم از جنون گذشت
و از سوختن
خداوندا آزمودیم
در حد توانم جنگیدم
و باز هم خواهم جنگید
خدایا
نه شوق بهشتت دارم
نه ترس جهنمت
شوقم شوق دیدار یارم است
و ترسم ترس فراقش


طبقه بندی: عشق و عاشقی، 
برچسب ها: خدا، عشق، معشوق،
ارسال به
یکشنبه 13 اردیبهشت 1388 توسط | نظرات ()
(تعداد کل صفحات:2)      1   2  


کلامی نو
سطر وصفحه ای دیگر
کتابی تازه گشوده میشود
تولدی رقم میخورد
و انسان چشم میگشاید به روی جهانی که در انتظار اوست

پست الکترونیک
تماس با سیاوش
RSS
ATOM
اخبار آزاد (3)
روانشناسی (33)
خاطرات (12)
برداشت های آزاد (86)
عشق و عاشقی (59)
متن های دو زبانه (28)
شعر (50)
کافی نت دنیز (6)
علیرضا معینیان
وبلاگ کافی نت دنیز
سایت رسمی تیم تراختور سازی تبریز
سیاوش-سبک مرده(اشعار و افکار سیاوش)
کلوب بهترین سایت دوستیابی در ایران
مرجع داونلود(داونلود ها)
مرجع داونلود(سافت گذر )
مرجع داونلود (میهن داونلود)
وطن داونلود
همه پیوندها
آبان 1396
شهریور 1393
مرداد 1393
اردیبهشت 1393
آبان 1392
شهریور 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
اسفند 1391
دی 1391
مهر 1391
شهریور 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اسفند 1390
آبان 1390
مهر 1390
n
سایه ها و یأس ها
ذکرآمدن چند مهمان از قرن ششم هجری
"من عاشق نمی شوم"
بانوی عشق
اختراع دوباره کوله‌ پشتی
صدایی از جهان پرراز ژاپن
هورا تازه‌کار! تو موفق می‌شی
بنجامین یا باکسر؟ مسئله این است…
عبور از جاده هولناک شکست
لیست آخرین مطالب
دستگاه هشدار دهنده خواب راننده(برای اولین بار در ایران)
گردنبند love
آموزش زبان انگلیسی
فروشگاه اینترنتی میهن استور
من نوشتم کسی نخواند
ادکلن مردانه bleu chane
آموزش مسائل زناشویی(آشنای محبوب)
شارژر خورشیدی موبایل
مودم سیار بسیار کوچک برای اتصال به اینترنت در همه جا
وب سایت متفاوت
همه پیوندهای روزانه
ارسال پیوند روزانه
آتش بدون درد انگلیسی پدر شاعر شعر انگلیسی زندگی نادر ابراهیمی دوست داشتن عشق متن دوزبانه کافی نت سخنان نغز مردان خدا مادر لامکان زنان شعر سخن عشق موفقیت
نظر شما در مورد کیفیت این وبلاگ

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic